Намерени резултати 1-10 ОТ 2
 

История за средствата за измервания - мерни единици, маса


Измерването е процесът за определяне на отношението на една (измервана) физична величина (например дължина или маса) към друга еднородна величина, приета за единица (например, метър или килограм), и въведена в техническо средство (средство за измерване)..

Избрани критерии за търсене

Технически науки
Метрология и уредостроене
Курсови работи